foto1

COR BERNTSEN

"Al 70 jaar Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid"

Het schuttersfeest kon helaas niet doorgaan afgelopen zaterdag en zondag in verband met Corona. Toch wist de schutterij Cor op gepaste wijze te verrassen met een serenade en vendelhulde. Hij dacht op de foto te gaan in pak met de huidige kermiskoning voor de krant om 18.00 uur. Maar dat werd toch even anders toen de schutterij voor deur stond. Voorzitter Marco Helmes sprak mooie woorden tot de jubilaris die nog steeds actief lid is. De medaille werd hem opgespeld door zijn vrouw Mariet. Tevens kreeg hij een mooi schildje overhandigd waarop de mooi woorden stonden "Al 70 jaar Broederschap, Trouw en Dienstbaarheid". Cor vond het allemaal overweldigend.

70 jaar lid

Jubileum 2014


In het weekend van 24 en 25 mei is het 125 jarig bestaan van Schutterij Wilhelmina groots gevierd.
Zaterdag 24 mei was er de receptie met onthulling van het kunstwerk van Theo Wicherink.
Zondag 25 mei was het Kringdagconcours van Kring de Achterhoek.
Wij kunnen terugkijken op een zeer geslaagde dag. Het mooie weer heeft mede gezorgd voor veel publiek.
De foto's van de Kringdag zijn te bekijken via deze link.
De uitslagen van de schietwedstrijden zijn via deze link te bekijken.